ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการควบคุมสั่งการ

ระบบถ่ายทอดสดและวิดีโอข่าว

ระบบวิเคราะห์ใบหน้าบุคคล